Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmZ1pkmuYl5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Vinpearl

As a proud leader in the hospitality industry in Vietnam, our mission at Vinpearl is to bring the very best 5-star holiday and resort experience to all our guests.

 • hZWXmZ1pkmuYmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmdua5hnb7Cx

Company Menu

Latest Big Jobs at Vinpearl

 • Quản Lý Doanh Thu/ Revenue Manager

  Vinpearl - Competitive USD

  1/ Kinh doanh Nghiên cứu phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh cho Khối/Vùng/Bộ phận &...
  Ha Noi
 • Executive Chef

  Vinpearl - Competitive USD

  Cần thường xuyên kiểm tra và đánh giá chất lượng dịch vụ và công việc của bộ phận mình đưa ra các giải pháp cải tạo và nâng cấp chất lượng dịch vụ;...
  Hai Phong
  Ha Tinh
  Khanh Hoa
 • Food and Beverage Manager

  Vinpearl - Competitive USD

  Cần thường xuyên kiểm tra và đánh giá chất lượng dịch vụ và công việc của bộ phận mình đưa ra các giải pháp cải tạo và nâng cấp chất lượng dịch vụ;...
  Da Nang
  Khanh Hoa
  Kien Giang
 • Chuyên Viên Hành Chính (Phòng Kỹ thuật)

  Vinpearl - Competitive USD

  Tổng hợp, cập nhật việc thực hiện kế hoạch định kỳ, kế hoạch hành động của bộ phận;Cập nhật việc thực hiện kế hoạch định kỳ, kế hoạch...
  Ha Noi
 • General Manager

  Vinpearl - Competitive USD

  Mô tả công việc: Triển khai và kiểm soát chất lượng công việc: cùng với việc tổ chức kiểm soát để tất cả các Trưởng bộ phận làm đúng, đủ chức năng...
  Ho Chi Minh
  Khanh Hoa
  Kien Giang
 • Chief Engineer

  Vinpearl - Competitive USD

   Quản lý công tác chuyên môn đảm bảo các hệ thống kỹ thuật tại các cơ sở hoạt động ổn định, an toàn, tối ưu và được thực hiện bảo trì bảo dưỡng theo...
  Da Nang
  Khanh Hoa
  Kien Giang
 • Director of Room

  Vinpearl - Competitive USD

  Cần thường xuyên kiểm tra và đánh giá chất lượng dịch vụ và công việc của bộ phận mình đưa ra các giải pháp cải tạo và nâng cấp chất lượng dịch vụ;...
  Da Nang
  Khanh Hoa
  Kien Giang
 • F&B Manager

  Vinpearl - Competitive USD

  Cần thường xuyên kiểm tra và đánh giá chất lượng dịch vụ và công việc của bộ phận mình đưa ra các giải pháp cải tạo và nâng cấp chất lượng dịch vụ;...
  Da Nang
  Khanh Hoa
  Kien Giang
 • Front Office Manager

  Vinpearl - Competitive USD

  Cần thường xuyên kiểm tra và đánh giá chất lượng dịch vụ và công việc của bộ phận mình đưa ra các giải pháp cải tạo và nâng cấp chất lượng dịch vụ;...
  Da Nang
  Khanh Hoa
  Kien Giang
 • Houskeeping Manager

  Vinpearl - Competitive USD

  Liên tục tìm tòi, cập nhật kiến thức chuyên môn mới về trang thiết bị, phương pháp làm sạch trên tất cả các vật liệu, khu vực và chất liệu theo xu...
  Da Nang
  Khanh Hoa
  Kien Giang
 • Quản Lý Giặt Là Vùng

  Vinpearl - Competitive USD

  Cần thường xuyên kiểm tra và đánh giá chất lượng dịch vụ và công việc của bộ phận mình đưa ra các giải pháp cải tạo và nâng cấp chất lượng dịch vụ;...
  Da Nang
  Khanh Hoa
  Kien Giang
 • Trưởng Bộ Phận Đào Tạo Cơ Sở

  Vinpearl - Competitive USD

  Xác định nhu cầu huấn luyện và phát triển bằng cách phân tích kết quả công ty, yêu cầu công việc, các vấn đề trong khâu điều hành, lập kế hoạch và...
  Ha Tinh
  Nghe An
  Quang Ninh
 • Quản Lý Tuyển Dụng

  Vinpearl - Competitive USD

  Tìm kiếm nguồn UV  - Dùng các phương tiện cần thiết để khai thác tối đa nguồn UV: headhunt, network, đăng tin TD.  - Soạn thảo nội dung thông tin...
  Ha Noi
 • Chuyên Viên Nhân Sự (Mảng Chính Sách)

  Vinpearl - Competitive USD

  Xây dựng, rà soát và thẩm định hệ thống chính sách, quy định nhân sự theo quy định của Nhà nước, theo định hướng của Tập đoàn và nhu...
  Ha Noi
 • Trưởng Phòng Kiểm Soát Kinh Tế

  Vinpearl - Competitive USD

  1/ Hồ sơ mời thầu: Kiểm soát công tác lập HSMT: Phối hợp lập TĐPH; Phân công, giao việc và hướng dẫn Chuyên viên kiểm soát kinh tế lập HSMT...
  Ha Noi
 • Chuyên Viên Tuyển Dụng

  Vinpearl - Competitive USD

  Tiếp nhận yêu cầu của Trưởng bộ phận hoạch định và tuyển dụngĐăng thông tin và tìm kiếm ứng viên theo các vị trí được phân côngThực...
  Ha Noi
 • Trưởng Bộ Phận Nhân Sự Cơ Sở

  Vinpearl - Competitive USD

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHI TIẾT Định kỳ rà soát và đề xuất SĐTC, định biên trong phạm vi phụ trách đảm bảo cơ cấu tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng hoạt động kinh...
  Ha Tinh
  Khanh Hoa
  Kien Giang
 • Senior Financial Controller

  Vinpearl - Competitive USD

  We are looking for an experienced financial controller, or comptroller, to undertake all aspects of financial management, including corporate...
  Ho Chi Minh
  Kien Giang
  Tay Ninh

Inside review about Vinpearl

0.0
0 reviews
0%
employees recommend this company to friends
Lazy Load...