Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmZ1pkXGdk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Vinpearl

As a proud leader in the hospitality industry in Vietnam, our mission at Vinpearl is to bring the very best 5-star holiday and resort experience to all our guests.

 • hZWXmZ1pkXGdk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmdua5hnb7Cx

Company Menu

Vinpearl

Chuyên Viên Nhân Sự (Mảng Chính Sách)

 • Vinpearl , Ha Noi - Vietnam
 • 1500 Competitive
 • Posted: 20 Sep 2018
hZWXmZ1ml3KUk5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSWY5xrUqG14Q..

Job Description

 • Xây dựng, rà soát và thẩm định hệ thống chính sách, quy định nhân sự theo quy định của Nhà nước, theo định hướng của Tập đoàn và nhu cầu phát triển của Công ty.
 • Tổ chức triển khai và kiểm soát việc thực thi các chính sách, quy định nhân sự tại các Khối/Vùng.
 • Rà soát và đề xuất điều chỉnh/bổ sung các chính sách lương, thưởng, phúc lợi cho phù hợp với tình hình thực tế.
 • Xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động truyền thông về chính sách.
 • Định hướng xây dựng hệ thống và các công cụ đánh giá và tổ chức cán bộ theo định hướng chung của Tập đoàn.
 • Triển khai xây dựng các công cụ đánh giá và thực hiện việc tổ chức cán bộ phù hợp và sát thực cho từng Khối/ Chuỗi.
 • Hướng dẫn triển khai và kiểm soát việc đánh giá nhân sự định kỳ trong phạm vi phụ trách.
 • Xây dựng và kiểm soát việc lập quy hoạch định biên theo các nguyên tắc của Tập đoàn; kiểm soát việc lập, theo dõi danh sách cán bộ nguồn theo quy hoạch (theo phạm vi phân công).
 • Lập kế hoạch, tổ chức triển khai và kiểm soát kết quả các dự án nhân sự.
 • Nghiên cứu, cập nhật thông tin của thị trường lao động và tình hình thực tế của Công ty để có tư vấn, đề xuất phù hợp (chính sách nhân sự, phát triển tổ chức, nâng cao NSLĐ, tối ưu hóa nguồn lực, tiết kiệm chi phí).

Job Requirements

 • Ứng viên có kinh nghiệm trên 3 năm làm chính sách tại các tập đoàn và công ty có từ trên 1000 nhân sự
 • Am hiểu kiến thức nhân sự và hiểu biết sâu rộng các quy định pháp luật về lao động
 • Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt
 • Có khả năng tạo lập mối quan hệ, thuyết trình, phân tích số liệu, kỹ năng sử dụng phần mềm
 • Chịu được áp lực cao trong công việc

Additional Information

2018-09-20 USD

About Vinpearl

As a proud leader in the hospitality industry in Vietnam, our mission at Vinpearl is to bring the very best 5-star holiday and resort experience to all our guests.

With our wide range of hotels and resorts spread over 3,000 kilometers of Vietnamese coastline, Vinpearl is the ideal destination to truly experience the breathtaking beauty and wonder of Vietnam.

In addition to the resorts, our properties include 3 Vinpearl Golf courses, Vinpearl Land Entertainment, Vinpearl Wild Animal Safari, Vincharm Health and Beauty Spa, luxurious conference rooms and fine-dining restaurants. All of this ensures our guests an inspiring, comfortable and joyful stay with us. 

Chuyên Viên Nhân Sự (Mảng Chính Sách)

hZWXmZ1ml3KUk5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSWY5xrUqG14Q..
Lazy Load...