Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmZ1pkmucl5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Vinpearl

As a proud leader in the hospitality industry in Vietnam, our mission at Vinpearl is to bring the very best 5-star holiday and resort experience to all our guests.

 • hZWXmZ1pkmucl5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmdua5hnb7Cx

Company Menu

Vinpearl

Chuyên Viên Tuyển Dụng

 • Vinpearl , Ha Noi - Vietnam
 • 1000 Competitive
 • Posted: 20 Sep 2018
hZWXmZ1mmmmWmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSWY5xmUqG14Q..

Job Description

 • Tiếp nhận yêu cầu của Trưởng bộ phận hoạch định và tuyển dụng
 • Đăng thông tin và tìm kiếm ứng viên theo các vị trí được phân công
 • Thực hiện phỏng vấn, kiểm tra trình độ ứng viên
 • Sắp xếp kế hoạch phỏng vấn cho các CBLĐ liên quan
 • Kiểm tra thông tin tư cách làm việc của cá nhân tại nơi làm việc cũ
 • Đàm phán lương và chế độ đãi ngộ theo chính sách của Công ty
 • Thông báo, phản hồi ứng viên về kết quả phỏng vấn
 • Lập cơ sở dữ liệu ứng viên cấp cao, ứng viên tiềm năng, xây dựng network rộng rãi
 • Thực hiện các báo cáo định kỳ của Phòng

Job Requirements

 • Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương từ 2 năm
 • Hiểu biết về ngành hospitality là lợi thế
 • Nhanh nhẹn, ứng xử nhanh trong công việc
 • Có tiếng anh là một lợi thế

Additional Information

2018-09-20 USD

About Vinpearl

As a proud leader in the hospitality industry in Vietnam, our mission at Vinpearl is to bring the very best 5-star holiday and resort experience to all our guests.

With our wide range of hotels and resorts spread over 3,000 kilometers of Vietnamese coastline, Vinpearl is the ideal destination to truly experience the breathtaking beauty and wonder of Vietnam.

In addition to the resorts, our properties include 3 Vinpearl Golf courses, Vinpearl Land Entertainment, Vinpearl Wild Animal Safari, Vincharm Health and Beauty Spa, luxurious conference rooms and fine-dining restaurants. All of this ensures our guests an inspiring, comfortable and joyful stay with us. 

Chuyên Viên Tuyển Dụng

hZWXmZ1mmmmWmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSWY5xmUqG14Q..
Lazy Load...