Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmZ1pkmqcmZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Vinpearl

As a proud leader in the hospitality industry in Vietnam, our mission at Vinpearl is to bring the very best 5-star holiday and resort experience to all our guests.

 • hZWXmZ1pkmqcmZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmdua5hnb7Cx

Company Menu

Vinpearl

Quản Lý Tuyển Dụng

 • Vinpearl , Ha Noi - Vietnam
 • 2000 Competitive
 • Posted: 20 Sep 2018
hZWXmZ1mmmmWmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSWY5xqUqG14Q..

Job Description

 • Tìm kiếm nguồn UV
    - Dùng các phương tiện cần thiết để khai thác tối đa nguồn UV: headhunt, network, đăng tin TD.
    - Soạn thảo nội dung thông tin tuyển dụng trình Lãnh đạo phê duyệt và triển khai thực hiện.
    - Tìm hiểu các kênh tuyển dụng để lựa chọn kênh tuyển dụng hiệu quả, hợp lý;
    - Triển khai đăng thông tin tuyển dụng trên các kênh tuyển dụng đã được phê duyệt.
    - Tiếp nhận và sàng lọc hồ sơ, xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về nguồn ứng viên tiềm năng.
 • Tổ chức phỏng vấn
    - Trực tiếp phỏng vấn/sơ vấn các ứng viên (tại địa điểm phù hợp). Tổ chức cho ứng viên làm bài kiểm tra kỹ năng chuyên môn. Chấm bài kiểm tra khi được yêu cầu.
    - Liên hệ với ứng viên để tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng và đánh giá tổng quát về tính thích ứng của ứng viên đối với các vị trí tuyển dụng. Đề nghị ứng viên cung cấp hoặc bổ sung hồ sơ.
    - Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, phiếu đánh giá ứng viên và các trang thiết bị, công cụ hỗ trợ cho lãnh đạo bộ phận thực hiện việc phỏng vấn, đánh giá ứng viên;
    - Thu thập, phân loại phiếu đánh giá ứng viên, tổng hợp thông tin về kết quả tuyển dụng và báo cáo
    - Kiểm tra thông tin về tư cách, năng lực của ứng viên tại nơi làm việc cũ hoặc nhân thân (trong trường hợp cần thiết) đối v ới các ứng viên thành công sau phỏng vấn.
    - Đàm phán lương và các chế độ đãi ngộ theo chỉ đạo của Cán bộ Lãnh đạoo Thông báo, phản hồi cho ứng viên về kết quả phỏng vấn.
 • Thực hiện các thủ tục tiếp nhận nhân sự mới
    - Làm thủ tục và chào đón nhân viện cho các nhân sự mới.
    - Thu thập và hoàn thiện hồ sơ nhân sự mới chuyển giao cho bộ phận Nhân sự quản lý
    - Lập báo cáo kết quả tuyển dụng định kỳ.
 • Thực hiện kế hoạch truyền thông tuyển dụng đã được phê duyệt;
 • Xây dựng và duy trì mối quan hệ, hợp tác với các đối tác tuyển dụng, các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ tuyển dụng nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn ứng viên cho Công ty.
 • Tham gia các hoạt động xã hội liên quan đến tuyển dụng/phát triển nguồn nhân lực, các hội thảo, các tổ chức, câu lạc bộ…để phát triển mối quan hệ nghiệp vụ.
 • Xây dựng và khai thác mối quan hệ với các tổ chức, đơn vị: Trường Đại học/ Cao đẳng, Đại sứ quán, Hiệp hội Hữu nghị (đối với vị trí nước ngoài)…để hợp tác trong lĩnh vực tuyển dụng.
 • Thường xuyên trao đổi với CBNV mới tuyển về hội nhập văn hóa làm việc tại môi trường mới để nắm bắt được các vấn đề cần chia sẻ, kịp thời báo cáo, đề xuất với Lãnh đạo để điều chỉnh/bổ sung cho phù hợp (nếu có).
 • Cập nhật thông tin thị trường LĐ
 • Thường xuyên tiếp nhận và lựa chọn ứng viên đạt yêu cầu
 • Xây dựng kho ứng viên theo từng lĩnh vực 

Job Requirements

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành kinh tế
 • Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm tuyển dụng trở lên trong các công ty quy mô trên 2000 nhân sự. Ưu tiên những ứng viên đã làm Headhunt. 
 • Trung thực, nhanh nhẹn
 • Kỹ năng quản lý, phỏng vấn, đánh giá ứng viên tốt
 • Kỹ năng giao tiếp linh hoạt
 • Giao tiếp tiếng Anh tốt (bắt buộc). Ưu tiên những ứng viên có khả năng thiết kế

Additional Information

2018-09-20 USD

About Vinpearl

As a proud leader in the hospitality industry in Vietnam, our mission at Vinpearl is to bring the very best 5-star holiday and resort experience to all our guests.

With our wide range of hotels and resorts spread over 3,000 kilometers of Vietnamese coastline, Vinpearl is the ideal destination to truly experience the breathtaking beauty and wonder of Vietnam.

In addition to the resorts, our properties include 3 Vinpearl Golf courses, Vinpearl Land Entertainment, Vinpearl Wild Animal Safari, Vincharm Health and Beauty Spa, luxurious conference rooms and fine-dining restaurants. All of this ensures our guests an inspiring, comfortable and joyful stay with us. 

Quản Lý Tuyển Dụng

hZWXmZ1mmmmWmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSWY5xqUqG14Q..
Lazy Load...